ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 147-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06 tháng 03 năm 2019 của BCH Trung ương về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019.

Thực hiện công văn số 257 /TĐTN-TTNTH ngày 11 tháng 03 năm 2019 của BCH Đoàn Tỉnh Vĩnh Long về việc tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề Ánh sáng soi đường lần thứ III năm 2019.

Thực hiện kế hoạch số 36 /KH-ĐTN ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc tổ chức lễ khai mạc hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề Ánh sáng soi đường lần thứ III năm 2019

Chiều ngày 25/03/2019 BTV Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tham gia hưởng ứng lễ khai mạc hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Ánh sáng soi đường” năm 2019 với sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên – thanh niên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Kết quả tại lễ khai mạc đã có 150 lượt đoàn viên – thanh niên tham gia thi.

  •  
  •  
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *